dimarts, 18 de novembre de 2008

Control blog


Isaac Newton va ser un alquimista,matemàtic,científic i filòsof anglés , va descubir la gravetat i les lleis de moviment , com l'inercia .
Newton també demostrà que la llum blanca està composta d'una mescla dels altres colors. Són també notables els seus arguments a favor que la llum està composta de partícules.
va deduir la força gravitatòria entre la Terra i la Lluna va demostrar que era directament proporcional al producte de les masses i inversament proporcional al quadrat de la distància.
Va morir el 1727.
Va néixer el 25 de desembre de 1642 (corresponent al 4 de gener de 1643 del nou calendari) a Woolsthorpe, Lincolnshire, Anglaterra. Va realitzar els seus primers estudis universitaris el 1661, al Trinity College de Cambridge. Al començament dels seus estudis, es va interessar en primer lloc per la química, i aquest interès, segons es diu, es va manifestar al llarg de tota la seva vida. Durant el seu primer any d'estudis, i probablement per primera vegada, va llegir una obra de matemàtiques sobre la geometria d'Euclides, cosa que va despertar en ell el desig de llegir altres obres.