dilluns, 10 de novembre de 2008

Mapa polític


El RENAIXEMENT

El renaixemente va ser la época històric de transició del pas de l'edad mitjana moderna, va sorgir va ser a Flonrencia,Roma.
D'autors de renom de l'epoca van ser Leonardo Da Vinci que va ser un inventor de l'època , Miguel Angel un pintor.
Els renaixentistes no sabien que es trovaben en una transicio fins anys més tard i va sortir de les granjes i dels conreus.